turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка добара – израда пројектно-техничке документације (идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова) за реконструкцију објекта Ловачког дома на потесу Врело у Сокобањи – 01 – набавка на коју се закон не примењује бр. 26/23