turistička organizacija sokobanja

Летња позорница “Врело”

Летња позорница “Врело” је мултифункционални објекат чија је изградња завршена почетком 2020. године. Обејкат садржи Велику сцену, која поседује физичке и техничке могућности за организовање догађаја за већи број гледалаца – концерата, музичко-сценских догађаја, фестивала, представа и сл. Капацитет гледалишта је 1.500 места за седење и 3.000 места за стајање. Између две сцене налазе се декоративна језера, од којих највеће током зиме функционише као клизалиште. Комплекс најмодернијих отворених сцена у Србији, уређен је и за дневни боравак посетилаца са пратећим садржајима (клупице за одмор, зелене и цветнеповршине, летњи шанк, тоалети). МФК „Врело“ садржи и један угоститељски објекат и у плану је уређење Визиторског центра природних туристичких вредности Сокобање. Поред велике сцене изграђена је и мала сцена, окружена воденим прстеном, где се одвијају догађаји мањег обима у оквиру програма Бањског забавног лета.

Просечан број посетилаца: 60.000 посетилаца годишње

Старосна структура посетилаца: 65% одрасли до 50 година старости, 30% деца и тинејџери, 5%  одрасли старији од 50 година.