turistička organizacija sokobanja

Географски положај

Када скренете са аутопута Е75 код Алексинца, од кога је Сокобања удаљена 30 км, након 20 минута вожње улазите у Бованску клисуру, пролазите поред језера, након чега вам се отвара видик на најживописнији предео у Србији – Сокобањску котлину.
Сокобања се налази на 43º и 63‘ с.г.ш. и 21º и 87′ и.г.д., у централном делу Источне Србије, на надморској висини од 400 м.

Смештена је у истоименој котлини, окруженој венцем средњевисоких планина: Ртањ на северу (1560 м), Озрен на југу (1174 м),  Девица на југоистоку (1116 м), Слемен (1099 м) и Крстатац (1069) на истоку, и Буковик (894 м) и Рожањ (897 м) на западу. Кроз Сокобању протиче река Моравица која на западу котлине гради Бованско језеро. Од Београда је удаљена 230 км, од Ниша и нишког аеродрома 60 км.

Целокупна територија општине Сокобања обухвата површину од 525 км². Издужена је правцем исток–запад и обухвата атаре 25 насеља, од којих су 24 насеља сеоског типа, а Сокобања, као једино насеље градског типа, представља административно–управни, привредни, туристички, здравствени и културно-образовни центар општине. Територија општине Сокобања граничи се са пет општина, на северу са општином Бољевац, на истоку са општином Књажевац, на југоистоку са општином Сврљиг, на југу са општином Алексинац и на западу са општином Ражањ.

Град има око 8.900 становника, а цела општина око 18.500.