turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка услуга поправке и допуне туристичке сигнализације на подручју општине Сокобања за потребе ТОСБ – набавка на коју се закон не примењује бр. 20/22