turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка услуга организовања програма „Србија и Сокобања – 185 година организованог туризма“ за потребе ТОСБ – набавка на коју се закон не примењује бр. 15/22