turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка услуга физичко – техничког и противпожарног обезбеђења јавних скупова и концерата за потребе Туристичке организације Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 11-22,05.04.2022