turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка услуга физичко – техничког и противпожарног обезбеђења јавних скупова и концерата за потребе ТОСБ – набавка на коју се закон не примењује бр. 10/23