turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка услуга допуне туристичке сигнализације на подручју општине Сокобања – набавка на коју се закон не примењује бр. 29/23