turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка радова адаптације простора Туристичког информативног центра (ТИЦ) за потребе Туристичке организације Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 16/24