turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка радова адаптације простора Мултифункционалног објекта летња позорница „Врело“ у зони Б за потребе Туристичке организације Сокобања– набавка на коју се закон не примењује бр. 16/23