turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка музичког инструмента-хармонике за победника фестивала „Прва хармоника Србије-Сокобања 2022“ за потребе ТОСБ- набавка на коју се закон не примењује бр. 14/22