turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка добара – израда пројектно – техничке документације (идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова) за реконструкцију објекта ловачког дома на потесу Врело у Сокобањи – набавка на коју се закон не примењује бр. 24/23