turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Култура и балнеологија – одрживи туристички производ

Организација за туризам и културу Сокобања је са прекограничним партнером Локална грађанска иницијатива – Вршец, из Вршеца у Бугарској, спровела пројекат „Култура и балнеологија – одрживи туристички производ“ од 28. јула 2011. до 27. јула 2012. године, у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње.

Циљеви пројекта

Општи циљ пројекта био је постизање одрживог развоја кроз коришћење културног наслеђа и природних ресурса прекограничног региона Вршец-Сокобања, путем стварања културних и балнеолошких туристичких пакета у региону. Специфични циљеви били су: трансформација културне и природне баштине прекограничног региона у атрактивни туристички производ; очување и развој традиције бањског туризма обе општине преко израде иновативног прекограничног Заједничког акционог плана за развој одрживог културног и бањског туризма; подршка за ефикасну комуникацију, информисање и промоцију заједничког културног и балнеолошког туристичког производа; кроз заједничке бугарско – српске туристичке и културне пакете да допринесе приближавању обе општине и нације – успостављање манифестације „Прекогранични дани културе и балнеологије“ у Вршецу и радионица за креирање заједничког туристичког пакета – Прекогранична стаза здравља, у Сокобањи.

Циљне групе:
– аматерске фолклорне групе из Вршеца и Сокобање
– произвођачи меда и лековитог биља
– експерти из области балнеологије

Директни корисници:
– Организација за туризам и културу Сокобања
– Локална грађанска иницијатива – Вршец

Крајњи корисници:
– грађани Вршеца и Сокобање
– посетиоци и туристи обеју општина
– туристички информативни центри обеју општина
– туроператори из региона
– Општинска управа обеју општина

Резултати пројекта:
– креирање нових прекограничних партнерстава
– креиран заједнички туристички пакет
– успостављен нови прекогранични фестивал
– креиран заједнички Акциони план за постизање прекограничног одрживог развоја

Дугорочни утицај пројекта

Искуство општина у спровођењу пројеката финансираних од стране ЕУ ће ојачати капацитете организација за припрему независних и партнерских пројеката за аплицирање код различитих фондова. Организације учеснице ће ојачати своје капацитете за развој, имплементацију и управљање пројектима у области прекограничне сарадње и културне размене. На основу организованог фестивала Прекогранични дани културе и балнеологије и креираног туристичког пакета „Прекогранична стаза здравља“ између Сокобање и Вршеца, два иновативна прекогранична производа ће повећати туристички промет и ојачати локални друштвено-економски развој, трансформисаће општине Вршец и Сокобања у атрактивне и пожељне туристичке дестинације, што ће позитивно утицати на развој прекограничног региона у целини.

Одрживе прекограничне везе биће успостављене између грађана општине Вршец и општине Сокобања у области очувања и популаризације културне баштине. Повећаће се осетљивост, интерес и знање локалних људи, као и пажња и брига о културном наслеђу у прекограничном региону. Довешће до разумевања становника да све културне вредности, без обзира на етничку и верску припадност њиховог творца припадају националном благу, које у крајњој инстанци припада Европском културном наслеђу. Прекограничне општине добиће реалне могућности за развој културног и бањског туризма у региону, који ће бити одлучујући фактор за економски просперитет становика прекограничне регије.