turistička organizacija sokobanja

Јавни конкурс за директора Туристичке организације Сокобања

Управни одбор Туристичке организацијe Сокобања расписao je јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Сокобања. Конкурс са условима објављен је у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, Бр. 770, од 28.03.2018. године, на страни број 13. Текст огласа можете преузети и у pdf документу који се налази испод овог текста.

Конкурс за директора