turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Јавни конкурс за директора Туристичке организације Сокобања

Управни одбор Туристичке организацијe Сокобања расписao je јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Сокобања. Конкурс са условима објављен је у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, Бр. 770, од 28.03.2018. године, на страни број 13. Текст огласа можете преузети и у pdf документу који се налази испод овог текста.

Конкурс за директора