turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај
Exif_JPEG_420

Бесплатно полагање испита за лиценциране туристичке водиче

Општина Сокобања и Туристичка организација Сокобања финансираће полагање испита за лиценциране туристичке водиче, за десет полазника, у организацији Министарства туризма и омладине, које ће расписати оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 18. септембра 2023. године.
Сви заинтересовани за бесплатно полагање испита за лиценциране туристичке водиче, могу се пријавити у просторијама Туристичке организације Сокобања, од 11. до 15. септембра, у периоду од 07:30 до 15:00 сати. Селекција кандидата биће обављена у просторијама Туристичке организације Сокобања, 18. септембра, о чему ће пријављена лица бити благовремено обавештена.
Стручни испит може да полаже лице које:
1) има држављанство Републике Србије;
2) зна српски језик;
3) има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
4) активно зна један страни језик.
За све додатне информације обратити се путем телефона на број 018/833 988 или путем и-мејл адресе marketing@tosokobanja.rs. Правилник о стручном испиту за туристичког водича и пратиоца може се преузети на следећем линку: https://mto.gov.rs/tekst/125/turisticki-vodici-i-turisticki-pratioci.php