turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Набавка угоститељских услуга – услуга исхране у ресторану за потребе Туристичке организације Сокобања – набавка на коју се закон не примењује бр. 01/23