Main Content

Реализација пројектних активности у оквиру прекограничног пројекта „Туризам и футуризам“ који кофинансира Европска унија

Пројектни тим на пројекту „Туризам и футуризам“ обавља припремне радње које ће омогућити спровођење пројектних активности, а односе се на припрему тендерске документације за тендер „Набавка дизајна, рекламних материјала и потрошног материјала за догађаје“ и „Набавка услуга организације и реализације догађаја“. Спровођење поменутих тендерских процедура неопходно је како би се реализовала прва активност на пројекту, а то је организација Конференције отварања пројекта, која треба да се одржи у наредна два месеца у Сокобањи. Конференција отварања пројекта има за циљ да пројекат презентује јавности односно најбитнијим циљним групама а то су представници локалних власти, локални предузетници  и представници медија. На конференцији ће бити презентовани циљеви пројекта, планиране активности на пројекту и очекивани резултати пројекта. Такође је у току припрема тендерске документације за тендер „Услуге израде Програма развоја туризма туристичке дестинације Сокобања и маркетинг стратегије прекограничног региона Сокобања-Вршец“, што ће омогућити реализацију једне од најбитнијих пројектних активности а то је израда поменутих стратешких докумената, која директно утиче на остварење циљева пројекта.