Main Content

Додељена признања за септембар у акцији "Бирамо најбоље" и проглашени свеукупни победници за 2020.годину по категоријама

У оквиру акције ''Бирамо најбоље'' коју спроводи Туристичка организација Сокобања, додељена су признања најуспешнијима који су својим радом и ангажовањем дали посебан допринос унапређењу туристичке понуде Сокобање. Према пропозицијама акције, сваке године почев од маја до октобра месеца, бирају се ''Најбољи'' у осам категорија на месечном нивоу. Награђени на месечном нивоу се кандидују за признање ''Најбољи'' на годишњем нивоу. По завршетку акције, Туристичка организација Сокобања првонаграђене води на студијско туристичко путовање.

У петак, 23.октобра додељена су признања за месец септембар као и за свеукупне победнике за 2020. годину у следећим категоријама: најбољи станодавац, најбољи угоститељски објекат, најбоља туристичка агенција, најбољи туристички или угоститељски радник, најбољи гост, најлепше двориште, удружење или појединац који доприноси развоју туризма и најбољи предузетник.

Најбољи за месец септембар су :

1. У категорији НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ, Туристичка организација Сокобања признање додељује апартманима "НИКОЛИЋ".

2. У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТТуристичка организација Сокобања признање додељује IRISH PUB - u "DUBLIN IM".

3.У категорији НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈАТуристичка организација Сокобања признање додељује Т.А.“ДМ”.

4. У категорији НАЈБОЉИ ТУРИСТИЧКИ ИЛИ УГОСТИТЕЉСКИ РАДНИК, Туристичка организација Сокобања признање додељује ПЕТРОВИЋ МИЛАНУ.

5. У категорији НАЈБОЉИ ГОСТТуристичка организација Сокобања признање додељује ВАСИЋ БРАНКИЦИ - ВАСИЛИСИ.

6. У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕТуристичка организација Сокобања признање додељује ЖИВКОВИЋ ИВАНУ

7. У категорији УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ ДАЈЕ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ТУРИЗМАТуристичка организација Сокобања признање додељује  НИКОЛИЋ ДРАГАНУ.

8. У категорији НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК, Туристичка организација Сокобања признање додељује фотографској радњи "ФОТО-ГОЛД".

 

Од свих победника у 8 категорија на месечном нивоу, комисија је изабрала свеукупне победнике по категоријама за 2020. годину, и то:

1. У категорији НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ, Туристичка организација Сокобања признање додељује "NATALY SPA".

  2. У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ, Туристичка организација Сокобања признање додељује ресторану "ЗЕЛЕНГОРА".

  3. У категорији НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА, Туристичка организација Сокобања признање додељује Т.А.“СОКОИНФО”.

  4. У категорији НАЈБОЉИ ТУРИСТИЧКИ ИЛИ УГОСТИТЕЉСКИ РАДНИК, Туристичка организација Сокобања признање додељује ПЕТРОВИЋ МИЛАНУ.

  5. У категорији НАЈБОЉИ ГОСТ, Туристичка организација Сокобања признање додељује ВАСИЋ БРАНКИЦИ - ВАСИЛИСИ.

  6. У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ, Туристичка организација Сокобања признање додељује хацијенди "ГАНЕ".

  7. У категорији УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ ДАЈЕ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ТУРИЗМА, Туристичка организација Сокобања признање додељује ЈОВАНОВИЋ МИЛОШУ.

  8. У категорији НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК, Туристичка организација Сокобања признање додељује фотографској радњи "ФОТО-ГОЛД".