Main Content

Набавка услуга физичко – техничког и противпожарног обезбеђења јавних скупова и концерата за потребе туристичке организације Сокобања – набавка на коју се закон не примењује бр. 08/21