Main Content

Измена техничке спецификације за набавку услуга оглашавања на интернету и друштвеним мрежама - набавка на коју се закон не примењује бр. 07/21