Main Content

Тендери

Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује) за набавку средстава за одржавање личне и хигијене објеката - набавка бр. 10/18. Позив за подношење понуда и Техничка спецификација...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује) за набавку услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења јавних скупова и концерата за потребе Туристичке организације Сокобања...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује) за набавку услуга оглашавања на интернету и друштвеним мрежама - набавка бр. 08/18. Позив за подношење понуда и Техничка спецификација...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга - Услуге организовања концерата и програма 3. „Green Heart Fest-а“ ЈНМВ бр. 07/18. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује) за набавку услуга осигурања за потребе Туристичке организације Сокобања - набавка бр. 07/18. Позив за подношење понуда и Техничка...