Main Content

Тендери

Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга - Услуге изнајмљивања опреме за концерте - бине, расвете и озвучења за потребе Туристичке организације Сокобања ЈНМВ бр. 04/18. Позив за подношење...
Туристичка организација Сокобања расписује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара - Набавка музичких инструмената –хармоника – за победнике Фестивала „Прва хармоника Сокобања“, 2018 ЈНМВ бр. 03/18. Позив за...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује) за набавку услуга туристичких водича и аниматора и одржавање зелених површина, набавка бр. 02/18. Позив за подношење понуда и Техничка...
Дана 29.01.2018. године потенцијални понуђач је путем електронске поште поставио питање односно послао захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - Услуге штампе пропагандног материјала за потребе Туристичке организације Сокобања ЈНМВ бр. 02/...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује) за набавку услуга сервисирања возила за потребе Туристичке организације Сокобања - набавка бр. 04/18. Позив за подношење понуда и...