Main Content

Тендери

Туристичка организација Сокобања, покреће отворени поступак за јавну набавку бр. 11/18 - Радови на изградњи фаза Б и Ц Летње позорнице „Врело“ у Сокобањи. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда могу се преузети у pdf формату испод текста као и на Порталу јавних...

Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга - Услуге смештаја у Сокобањи за потребе Туристичке организације Сокобања за ВИП госте и манифестације ЈНМВ бр. 10/18. Позив за подношење понуда и...
Туристичка организација Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга - Услуге организовања Програма финала „56. Међународног фестивала Прва хармоника Србије, Сокобања 2018“, ЈНМВ бр. 09/18, обликоване у две партије:...