Main Content

Пројекти

Организација за туризам и културу Сокобања је, у оквиру другог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, аплицирала са пројектом ''Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују'', који се односи на израду техничке документације за изградњу Летње...

Организација за туризам и културу Сокобања је са прекограничним партнером Локална грађанска иницијатива – Вршец, из Вршеца у Бугарској, спровела пројекат „Култура и балнеологија - одрживи туристички производ“ од 28. јула 2011. до 27. јула 2012. године, у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње...