Main Content

Планови рада

ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ТУРИЗАМ

Промотивне активности
Наступи на домаћим и иностраним сајамским манифестацијама и изложбама
Организовање туристичких манифестација и ангажовање VIP личности
Остале промотивне активности
Активности на унапређењу...