Main Content

Стручни тим

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/otksorg/public_html/includes/menu.inc).

Име и презиме: Љубинко Миленковић
Стручна спрема/звање: ВСС / Дипломирани економиста/Мастер менаџер
Радно место: Директор
Опис послова: Представља и заступа организацију, руководи радом организације, стара се о законитости рада, предлаже пословну политику, план и програм рада, подноси периодичне и годишње извештаје.
Контакт: direktor@tosokobanja.rs
 

Име и презиме: Александра Крстић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Аналитичар за промоцију туристичке понуде у земљи
Опис послова: Обавља управно-надзорне послове, обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Туристичке организације Сокобања и дестинације, спороводи активности на припреми и реализацији маркетинг планова и програма, истраживање, анализирање и надгледање финансијских, технолошких и демографских фактора који утичу на тржишне шансе, планирање, организовање и надзор над оглашавањем и промоцијом, разрађује канале продаје, планира, координира, организује и дефинише сарадњу са домаћим странама од интереса; координира послове у вези са креирањем и развојем туристичког производа координира сарадњу са туристичком привредом и другим организацијама које учествују у креирању и развоју туристичко производа.
Контакт: marketing@tosokobanja.rs
 
Име и презиме: Весна Милосављевић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Аналитичар за промоцију туристичке понуде у иностратнству
Опис послова: Обавља управно-надзорне послове, обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Туристичке организације Сокобања и дестинације, спороводи активности на припреми и реализацији маркетинг планова и програма, истраживање, анализирање и надгледање финансијских, технолошких и демографских фактора који утичу на тржишне шансе, планирање, организовање и надзор над оглашавањем и промоцијом, разрађује канале продаје, планира, координира, организује и дефинише сарадњу са међународним странама од интереса.
Контакт: promocija@toskobanja.rs

 

Име и презиме: Милена Миленковић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Координатор у Туристичко информативном центру
Опис послова: Непосредно самостално или заједно са помоћником у случају повећаног обима посла управља Туристичко информативним центром, организује рад Туристичко – информативног центра. Предлаже, организује и развија традиционалне туристичке догађаје у дестинацији, учествује у њиховој реализацији, прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди, организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација, координира радом туристичко-информативног центра у смислу обезбеђивања услуга прихвата туриста, пружања бесплатних информација туристима, прикупљања података за потребе информисања туриста, упознавања туриста са квалитетом туристичке понуде.
Контакт: tic@toskobanja.rs

 
Име и презиме: Снежана Марковић
Стручна спрема/звање: ССС/ Општи смер-гимназија
Радно место:   Административни помоћник
Опис послова: Обавља послове на вођењу општег деловодника и попису аката, води евиденцију опреме и осталих средстава за рад, спроводи активности на реализацији традиционалних манифестација, обавља послове из области јавних набавки.
Контакт: tenderi@tosokobanja.rs
 
Име и презиме: Богомир Ристић
Стручна спрема/звање: ВКВ-ССС/ Електроенергетичар за мреже и постројења
Радно место:   Техничар за одржавање уређаја, техничких система и инсталација-возач
Опис послова: Обавља послове на одржавању, стара се о исправности уређаја и електро-инсталација у објектима, стара се о техничкој исправности возила, управља моторним возилима.
 
Име и презиме: Иван Симић
Стручна спрема/звање: ССС/ Трговински техничар
Радно место:   Радник на одржавању хигијене објеката и опреме – возач 
Опис послова: Обавља послове на одржавању објеката, стара се о техничкој исправности возила, стара се о исправности ПП апарата, одговоран за утрошак горива-мазива и резервних делова.