Main Content

Конкурси

Управни одбор Туристичке организацијe Сокобања расписao je јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Сокобања, на мандатни период од четири године. Конкурс са условима објављен је у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, Бр. 975, од 23.02.2022. године, на страни...

Управни одбор Туристичке организацијe Сокобања расписao je јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Сокобања. Конкурс са условима објављен је у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, Бр. 770, од 28.03.2018. године, на страни број 13. Текст...