Main Content

Конкурси

Управни одбор Туристичке организацијe Сокобања расписao je јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Сокобања. Конкурс са условима објављен је у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, Бр. 770, од 28.03.2018. године, на страни број 13. Текст...