Main Content

Важни телефони

Здравствене установе

 
Назив                                         Адреса                                       Телефон(018)

Специјална болница „Сокобања“ Војводе Мишића 48 833-144, 830-124
Специјална болница за плућне и очне болести „Озрен“ Насеље Озрен бб 830-432
Дом здравља Митрополита Михајла 23 830-542
Специјална болница „Бањица“ Милутина Пејовића 40 830-204, 830-244

 

Апотеке

Назив                                         Адреса                                    Телефон(018)

„Адонис I“                               Митрополита Михајла 27А 830-881
„Адонис II“                              Светог Саве 5 833-881
„Алексић“                                   Немањина 3 833-966, 830-892
Апотека Дома здравља I
Апотека Дома здравља II
Светог Саве 3, Митрополита Михајла 23 830-166

 

Јавне службе

Назив                                          Адреса                                     Телефон(018)

Дежурна служба ОУП-а Светог Саве бб 192
Ватрогасци Светог Саве бб 193
Хитна Помоћ Доситејева 23 194
Аутобуска станица Насеље Чаир бб 830-946
Пошта Алексе Маркишића бб 830-151
Туристички инфо центар Трг ослобођења бб 833-988, 833-978
Аква парк "Подина" Ратарска бб 833-978
СО Сокобања Светог Саве 23 830-155
Општински суд Светог Саве 22 830-210
Инспекцијске службе Светог Саве 23 830-173
Републичка инспекција Светог Саве 23 830-704
Републичка управа јавних прихода Светог Саве бб 830-343
ЈКП Напредак Хајдук Вељкова 22 830-670
Електродистрибуција Кнеза Милоша бб 830-561
Библиотека „Стеван Сремац“ Алексе Маркишића 1 830-251
Радио Сокобања Алексе Маркишића 6 830-206
ТВ Соко Алексе Маркишића 6 830-814
Ветеринарска станица Светозара Марковића бб 830-363

 

Хотели

          Назив                                              Адреса                                       Телефон(018)

Хотел „Здрављак“ М.Живановића 830-722, 830-702
Хотел „Турист“ Светог Саве бб 830-510
Хотел „Моравица“  Тимочке буне 4 830-622, 830-602
Коначиште „Сунце“ Рудничка 3 830-047
Гарни хотел „Соко терме“ Кнеза Милоша бб 884-856
 

Туристичке агенције

Назив                                            Адреса                                    Телефон(018)

„Александар“ Војислава Илића 10 830-153
 „ДМ“ Светог Саве бб 830-550
„Кисс анд травел“ Николе Пашића 16 833-138
„Конак“ Светог Саве бб 833-659
„Моги-турс“ Омладинска 1 830-247
„Палма“ 27. марта 30 837-096
„Сокоград-турс“ Алексе Маркишића 37 880-228
„Соко-турс“ Чаир бб 880-100

 

Ресторани и кафане

Назив                                          Адреса                                       Телефон(018)

„Александар“ Војислава Илића 10 830-153
„Бони“ Миладина Живановића 34 833-862
„Бољи живот“ Митрополита Михајла 13 062/85 52 838
„Видиковац“ Др.Јовановића бб 830-866
„Ђурђевдански уранак“ Светог Саве 92 833-717
„Жупан“ Насеље Јабукар 1 830-325
„Звоне и Шоне“ Светозара Марковића 10 А 833-364
„Каскаде“ Озренска 13 837-719
„Виногради“ Алексе Маркишића 42 064/28 58 001
„Кокан и син“ Николе Пашића 16 833-138
„Код Златка“ Карађорђева бб 830-834
„Лав“ Хајдук Вељкова 15 833-772
„Код Милета“ Миладина Живановића 44 834-315
„Палма“ 27. марта 30 833-696
„Пећина“ Лептерија 830-678
„Под орахом“ Светог Саве 90 833-630
„Релакс“ Насеље Озрен 063/8 018 706
„Сокаче“ Светог Саве 46 884-834, 063/88 54 048
„Сплендид“ Краља Петра I 2 830-634
„Чикаго“ Љубе Дидића 22 884-400
„Станковић“ Миладина Живановића 32 063/717-9341
„X“ Озренски пут бб 830-400